top of page
Gate-final.jpg

Welcome to the world of
DADASAHEB MAHAJAN PARK

Project Developed & Marketed By:
Ratnadeep Real Estate & Developers, Dhule

Premium N.A. Residential Plots   

Project Promotional Video

Feel The Charm Of Premium Plots

LOCATION

Feel a deeper connection with nature and vibrant greenery.
Discover the good lifestyle with Dadasaheb Mahajan Park. Welcome to a serene oasis that offers
leisure and comfort combined to give you a lifestyle that reflects the idea of richness.

LOCATION.jpg
AMENITIES

PROJECT AMINITIES

सर्व सुविधा आजच उपलब्ध

FEATURES

PROJECT FEATURES

प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये 

१)  १० एकरावरील निवासी प्लॉटची भव्य योजना,

२)  १६० निवासी प्लॉटसी भव्य योजना.

३)  राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३ ला लागुन.

४)  निसर्ग रम्य व प्रदुषण विरहीत शांत परिसर.

५)  प्रकल्पालगत बाजारपेठ, बेंस स्टैंड, पोलिस स्टेशन, शाळा जवळ.

६)  सर्व प्लॉटसची वास्तुशास्त्रा प्रमाणे रचना.

७)  ले आऊटमध्ये १२ मी व १५ मी. सिमीटचे दिड फुट उंचीचे रुंदीचे प्रशस्त रस्ते.

८)  रस्त्यांच्याकडेला विजेच्या खांबावर सोनगीर प्रथमच ले आऊटमध्ये एलईडी लाईटस व हाई माक्स लाईट.

९)  नगरला भव्य आकर्षक प्रवेशद्वार.

१०)  रस्त्याच्या दोधी बाजुंना व प्लॉट लगत वृक्ष लागवड.

११)  स्वतंत्र २०० के. व्ही. थे ट्रान्सफार्मर,

१२)  लहान मुलांसाठी खेळ्यांसह विकसीत केलेले उद्यान, व्यायामाचे साहित्य व पायी चालण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक

१३) अंडरग्राऊंड ड्रेनिज लाईन, सुप्रीम कंपनीचे आय. एस. आय. मार्क चे पाईप

१४)  २४ तास आर.ओ. पिण्याचे पाण्याचे स्वतंत्र पाईप लाईन.

१५)  पुर्ण ले आउटला ६ फुट उच्च संरक्षण मित

१६)  संपूर्ण ले आउट सुरक्षेसाठी सी. सी. टी. व्ही. कॅमेरेचे कवच

१७) आपन प्लेस मध्ये भव्य महादेव मंदिर.

BROCHURE
CONTACT

CONTACT US

DHULE OFFICE 1  : 9423906393
DHULE OFFICE 2  : 9422707421
SONGIR OFFICE
 1  : 9960387043
SONGIR OFFICE 2  : 9881722911

Thank you

© 2023 DADASAHEB MAHAJAN PARK

All Rights Reserved

website created by www.vspeak.in

bottom of page